Podpora OZE v Itálii a Portugalsku má schválenou notifikaci. Kdy přijde na řadu ČR?

9. 5. 2016 Martin Maňák Energetické právo

Italské schéma podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE) je podle Evropské komise v souladu s Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020. Itálie může s jeho pomocí instalovat až 1300 MW nové výrobní kapacity. Evropská komise nedávno schválila také portugalskou notifikaci systému podpory OZE. 

Italské schéma podpory potrvá do konce roku 2016 a může z něj čerpat jakákoliv výroba elektřiny z OZE kromě solární, která byla v Itálii posouzena jako dostatečně konkurenceschopná na to, aby potřebovala veřejnou podporu. Nárok na podporu je zároveň omezen velikostí výrobny:   

  • projekty s více než 5 MW instalovaného výkonu se o dotaci ucházejí v tendru vypsaném zvlášť pro každou technologii,
  • projekty středního rozsahu s instalovaným výkonem od 0,5 MW do 5 MW jsou zapsány na seznam výrobců používajících danou technologii a při splnění dalších kritérií mají nárok na dotaci, 
  • projekty pod 0,5 MW instalovaného výkonu mají nárok na dotaci automaticky. 

Malé výrobny elektřiny jsou podporovány prostřednictvím systému pevných výkupních cen (tzv. feed-in tarif), zatímco větší výrobny dostávají podporu ve formě cenového příplatku přičteného k výkupní ceně. O dotace mohou žádat rovněž projekty zaměřené na zvýšení kapacity nebo prodloužení životnosti starších výrobních zařízení. 

Stejně jako Itálie nedávno získalo souhlas i Portugalsko. Plné znění daného rozhodnutí Evropské komise pro Itálii a Portugalsko bude zveřejněno na stránkách Evropské komise. 

Kdy přijde se schválením notifikace na řadu Česká republika? Podle MPO nestojí v cestě žádné překážky, neboť systém podpory v ČR stojí na stejných principech jako v Německu, které již notifikaci schválenou má. Kladná reakce Evropské komise by tedy podle MPO měla přijít v řádu týdnů.

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Potřebujete radu právníka ohledně energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám