Jak bude vypadat technické řešení registru smluv?

22. 4. 2016 Martin Fadrný Registr smluv

Termín spuštění registru smluv - 1. 7. 2016 - se rychle blíží a proto se Ministerstvo vnitra začalo intenzivně zabývat i jeho technickým řešením. Měli jsme možnost jednat se zástupci odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra o přípravě registru smluv. Z našeho jednání vyplynulo, že ministerstvo počítá s následujícími náležitostmi:

  • Registr bude umožňovat strojové vkládání dat. Záznamy bude možné posílat v datově strukturované podobě (jako XML přílohu datové zprávy pomocí aplikačního rozhraní ISDS). Bude tedy možná autentifikace datovou schránkou.
  • Součástí řešení bude vygenerování jednoznačného identifikátoru smlouvy. To znamená, že každá smlouva bude mít unikátní URL, které bude možné vkládat do dalších systémů – typicky např. na profil zadavatele veřejné zakázky.
  • Počítá se také s tím, že bude možné propojovat dodatky a změny smluv s jejich původně zveřejněnou verzí. Všechny verze a opravy zadaných údajů ke smlouvě budou viditelné.

Spojení s registrem přes CzechPOINT@home

Z našeho rozhovoru také vyplynulo, že spojení s registrem bude možné realizovat například prostřednictvím internetového kontaktního místa CzechPOINT@home ve spojení s datovou schránkou a že datové rozhraní je již projednáváno s největšími dodavateli interních informačních systémů. Rozhraní má být zveřejněno již na konci dubna 2016, aby byl dostatek času se na něj připravit. Věříme, že ministerstvo vyslyšelo náš apel na to, aby systém automaticky notifikoval i ostatní strany zveřejňované smlouvy – pokud se to potvrdí, budou mít všechny strany smlouvy okamžitě informaci o tom, že smlouva byla zveřejněna.

Ministerstvo také zveřejnilo základní informace o technickém řešení registru smluv a odpovědi na některé právní otázky.

Martin Fadrný

Konzultant, právník

Potřebujete radu právníka ohledně registru smluv?

Zákonu o registru smluv jsme dodali odbornou expertízu – zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona. Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám