Rozvojové země poprvé investují do OZE víc než rozvinuté

31. 3. 2016 Energetické právo

Rozvojové země v roce 2015 investovaly do obnovitelných zdrojů (OZE) o 19 % víc než v roce 2014 a poprvé v historii tak převýšily příspěvek rozvinutých států. Lví podíl na tom má Čína, Indie a Jihoafrická republika. To je jeden ze závěrů zprávy Globální trendy v investicích do obnovitelných zdrojů, kterou každoročně vydává UNEP. Jaká další zjištění zpráva přináší? 

 1. Investice do OZE dosáhly celosvětově 266 mld. dolarů, to je víc než dvojnásobek investic do konvenčních zdrojů (130 mld. dolarů)

 2. Kdo jsou největší tahouni investic do OZE? Jednoznačně Čína (přes 100 mld. dolarů), která je zodpovědná za více než třetinu celosvětových investic do obnovitelných zdrojů. O řád za Čínou je pak Indie, JAR, Mexiko a Chile, tedy země s rychle rostoucí ekonomikou a poptávkou po elektřině. Naopak rozvinuté země investují do OZE méně než v předešlých letech. EU není výjimkou. Na vině je stagnující ekonomika a klesající podpora z veřejných zdrojů.

 3. Srovnáme-li celkový instalovaný výkon, představují obnovitelné zdroje 16 %, tedy o procento víc než v předešlém roce. O jedno procento vzrost i jejich podíl na skutečně vyrobené elektřině (10 %).

 4. Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 dalece převýšily konvenční zdroje co do nově instalované kapacity. První místo přitom zaujímá sluneční energie a hned po ní větrná, které jsou společně zodpovědné za 118 GW. Podrobněji:

  • obnovitelné zdroje (bez velkých vodních elektráren): 134 GW, z toho větrné 62 GW a solární 56 GW
  • velké vodní elektrárny: 22 GW
  • jaderné: 15 GW
  • uhelné: 42 GW
  • plynové: 40 GW.

 

Petra Andrášik, Frank Bold

Ozvěte se nám