Obnovitelné zdroje pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech

21. 3. 2016 Energetické právo

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vydaná 16. 3. 2016 potvrdila, že využívání fosilních paliv v Evropské unii se postupně snižuje díky nárůstu podílu obnovitelných zdrojů a že čistá energie je důležitým faktorem v postupné redukci emisí skleníkových plynů.

Celkový podíl energie pocházející z OZE vzrostl z 14,3 % v roce 2012 na 15 % v roce 2013 a očekává se, že v roce 2014 tento trend pokračoval nárůstem na 15,2 %. Některé zdroje dokonce odhadují růst vyšší (dle Eurostatu byl OZE dosáhly podílu 16 %). Cílem evropské energetiky je dosáhnout 20% podílu OZE v roce 2020.

Díky tomuto trendu snížila Evropská unie svou poptávku po fosilních palivech o 110 Mtoe (milion tun ropného ekvivalentu - energetická jednotka výhřevnosti) v roce 2013, což odpovídá snížení emisí oxidu uhličitého o 362 milionů tun za rok 2013.

Obnovitelná energie tedy hraje v Evropě nezastupitelnou roli při postupné proměně podoby evropské energetiky – opouštění fosilních paliv a hledání udržitelných alternativ – a zároveň se podílí na mírnění procesů, které způsobují změnu klimatu.

Celé znění zprávy je dostupné zde (v angličtině).

Petra Andrášik, Frank Bold

Potřebujete radu právníka znalého energetiky?

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám