Vláda aktualizovala akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů

11. 2. 2016 Energetické právo

25. ledna 2016 schválila vláda Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP) v souladu § 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, resp. aktualizaci NAP z roku 2012.

Akční plán stanovuje:

  • národní cíle pro podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020,
  • podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2020  (při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení),
  • a vhodná opatření pro dosažení těchto cílů.

Nový akční plán rovněž navyšuje podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie z původních 13 % na 15,3 %, což je způsobeno očekávaným poklesem celkové spotřeby energie. Zmenší se však podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě na 10 % oproti původním 10,8 %, přičemž stanovené podíly jsou pro ČR závazné.

Domníváme se, že navržená opatření jsou příliš vágní a neadresná (nejčastěji nespecifikovaná investiční podpora ze zdrojů EU). Akční plán nepodléhá posouzení SEA a je předmětem pouze meziresortního připomínkování.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám