Jak bude vypadat evropská OZE legislativa po roce 2020?

8. 2. 2016 Energetické právo

Evropská komise pracuje na přípravě nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která určí, jak bude vypadat evropská legislativa po roku 2020.

Připomínkovací proces končí 10. února. Do tohoto data je možnost zasílat podněty do konzultačního procesu k nové EU směrnici o OZE. Návrh nové směrnice, která nastaví rámec pro období 2020 - 2030, bude vznikat během roku 2016.

Do připomínkovacího procesu se zapojila široká škála subjektů - zástupci jednotlivých evropských států, podílníci trhu s energiemi, energetické asociace, malé a střední podniky, nevládní organizace, odběratelé energií či další relevantní stakeholdeři a občané.

Informace o procesu je možné najít na stránkách evropské komise

Kristína Šabová, Frank Bold

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám