Rok 2015 přinesl rekordní přírůstek podílů obnovitelných zdrojů v EU

8. 2. 2016 Energetické právo

V minulém roce vzrostl v Evropské unii podíl zásobování energiemi z obnovitelných zdrojů na 29 %...

Na základě dat s Eurosatu a aktuálnějších zdrojů jako je ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) bylo zjištěno, že zásobování Evropy elektřinou z obnovitelných zdrojů vyskočila na rekordních 87 terowatt hodin za rok 2015.

Na dvouapůlprocentním zvýšení oproti minulému roku má největší podíl elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů ve 3 zemích - Německo, Velká Británie a Itálie. Pro srovnání - v roce 2008 bylo zastoupení energie z obnovitelných zdrojů v EU jen 17 %.

Více informací a grafů najdete v článku na Energypost.eu.

Potřebujete radu právníka týkajíc se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám