Osvobození od daně z elektřiny

25. 1. 2016 Anna Francová Energetické právo

S účinností od 1. 1. 2016 je od daně z elektřiny osvobozena elektřina ekologicky šetrně vyrobená v odběrných místech, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

Zákon č. 261/2007 Sb. přitom nově definuje ekologicky šetrnou elektřinu jako elektřinu

  1. pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,
  2. vyrobenou ve vodních elektrárnách,
  3. vyrobenou z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,
  4. vyrobenou z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo
  5. vyrobenou z palivových článků.

V praxi to znamená, že všechny subjekty, které si např. na domě instalují solární panely pro vlastní spotřebu nebo pro vlastní spotřebu umístí na zahradě malou větrnou elektrárnu o výkonu do 30 kW, neplatí daň z elektřiny takto vyrobené a spotřebované. 

Anna Francová

Advokátka

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám