Cenové rozhodnutí ERÚ pro podporované zdroje energie

8. 1. 2016 Energetické právo

Dne 29. 12. 2015 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenové rozhodnutí č. 9/2015, kterým byla vypsána podpora pro podporované zdroje energie. V současné době tak existují dvě cenová rozhodnutí stran podpory pro podporované zdroje energie platná pro rok 2016. Níže přinášíme stručný přehled toho, na jaké výrobny se které z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu aplikuje.

Cenové rozhodnutí č. 9/2015 upravuje podporu pouze pro zdroje neuvedené v oznámení Evropské komise ze dne 11. 6. 2014 (SA.35177), přičemž v článku I. odst. 3 tohoto oznámení Evropské komise se uvádí, že se vztahuje pouze na podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vyrobenou ve výrobnách uvedených do provozu od 1. 1. 2013.

Podpora na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 se tak neřídí cenovým rozhodnutím z 29. 12. 2015, nýbrž je upravena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2015 ze dne 19. 11. 2015. 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 tak reguluje následující oblasti podpory:

  • a) podpora na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2012,
  • b) podpora na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015,
  • c) podpora na elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015 a 
  • d) podpora na teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015.

Podporu na výrobu elektřiny či tepla z podporovaných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu od 1. 1. 2016 tak dosud žádné cenové rozhodnutí ERÚ neřeší.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám