Developerské smlouvy jako nástroj odpovědného developmentu

28. 2. 2020 Pavel Franc Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Spolupráce obce s developerem Územní plánování

Před více než 10 lety do České republiky konečně dorazil trend udržitelného stavebnictví, které se primárně soustředí na energetickou úspornost, pasivní standard a technologická řešení.

Po uplynutí jedné dekády přichází navazující trend odpovědného developmentu. Základní vizí je koncipování nové výstavby v širších souvislostech již od samého začátku, přičemž se klade důraz na chytré umisťování budov do území i citlivější přizpůsobování se lokálním podmínkám. Jako dobrý příklad takového přístupu můžeme uvést např.  projekty developerské skupiny Sebre. Ať již oceňovaný dům Drn na Národní třídě, tak připravovaný projekt Šemíkův břeh na Smíchově mají jedno společné – citlivý přístup k okolí.

K tomuto je však nezbytné zajistit transparentní, jasné podmínky, za kterých developer vstupuje do území. Proto jako nástroj nabývají na významu developerské smlouvy uzavírané mezi developerem a samosprávami. Ty by měly přispívat ke zlepšení spolupráce mezi obcí a developerem tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec i její občany, díky čemuž naopak developer může získat možnost hladšího vstupu do území za předem vyjasněných podmínek. Dalším nástrojem se stávají technické i smluvní nastavení vztahů souvisejících s energetickým hospodařením budov. Šetrné nakládání s vodou a braní ohledů na přehřívání zvláště urbálního území, to vše přichází s nutností zavádět adaptační opatření související se změnou klimatu," zmiňuje Pavel Franc, 

O tom, že odpovědný development je přicházejícím trendem svědčí také nově vznikající iniciativy, například Architects for Future, která je inspirovaná britskou iniciativou UK Architects declare. Tak, jako se stále rychleji mění naše společnost, technologie a prohlubující se environmentální krize, mění se i očekávání a nároky na nové stavební projekty. Odpovědný, ale i efektivní přístup se ve stavebnictví stane nutností, nikoliv mimořádností,” říká Pavel Franc.

Celý článek si můžete přečíst v magazínu Euro.

Pavel Franc

Advokát, CEO

Potřebujete radu právníka?

Navrhujeme a pomáháme dojednat smlouvy o spolupráci mezi obcemi a developery při umísťování záměru do území a změně územního plánu tak, aby byla plánovaná výstavba odpovědná vůči životnímu prostředí i obyvatelům.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám