Smlouva o dílo – stavba jako předmět díla

26. 11. 2015

 V recenzovaném právním pojednání pro portál TZB-info vyšla druhá část článku zabývající se smlouvou o dílo.

Druhá část článku řeší problematikou vlastnictví stavby – díla, jejím provedením a případnými vadami. Jsou rozebírány konkrétní problémy, jako je přechod nebezpečí škody, právo na vyúčtování, kontrola provádění díla, skryté překážky a převzetí stavby, včetně solidární odpovědnosti subdodavatele za vady stavby. Zaměřuje se především na stavbu jako předmět díla a rozebereme některé aspekty realizace smluvních povinností obou smluvních stran s ohledem na potřeby stavebnictví.

Přečtěte si celý článek na portálu pro stavebnictví a úspory energií TZB-info.

Potřebujete radu právníka týkající se smluv?

Pomůžeme vám právně ošetřit veškeré vaše smluvní vztahy s obchodními partnery. Zajistíme soulad vaší smluvní agendy s novým občanským zákoníkem.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám