Smlouva o dílo – základní přehled

14. 8. 2015 Smluvní právo

První část recenzovaného právního pojednání pro portál TZB-info obecně pojednává o současné úpravě institutu smlouvy o dílo.

Zabývá se problematikou vymezení díla, které oproti předcházející úpravě doznalo změny především v tom smyslu, že již není vyžadováno hmotné zachycení díla, jak tomu bylo před přijetím nového občanského zákoníku.

Dále je zde pojednáno o možnostech určení ceny díla, resp. uzavření smlouvy o dílo bez určení jeho ceny. Podrobněji je rozebráno určování ceny rozpočtem, které se uplatní zejména ve stavebnictví.

Přečtěte si celý článek na portálu pro stavebnictví a úspory energií TZB-info.

Potřebujete radu právníka?

Pomůžeme vám právně ošetřit veškeré vaše smluvní vztahy s obchodními partnery. Zajistíme soulad vaší smluvní agendy s novým občanským zákoníkem.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám