Platba daně z elektřiny se nevztahuje na technologickou vlastní spotřebu

7. 7. 2015 Energetické právo

MPO: daň z elektřiny omylem

Tato povinnost výrobcům automaticky vznikla zrušením osvobození ekologicky šetrné elektřiny od daně. Od 1. ledna 2016 budou všichni výrobci, kteří část vyrobené elektřiny spotřebují, povinni přihlásit se k platbě daně na Celní správě, v měsíčních intervalech podávat daňové přiznání a platit daň. Lze věřit představitelům ministerstva průmyslu a obchodu, že se tato povinnost dostala do novely zákona omylem, daňový výnos z ní je totiž natolik malý, že se správa daně nevyplatí. Je možné, že se do konce roku podaří projednat novelu zákona, která by tuto povinnost výrobců odstranila.

Na technologickou vlastní spotřebu se daň nevztahuje

Častým dotazem, s nímž se na nás výrobci v této souvislosti obrací, je, zda se bude platit daň i za elektřinu, která bude použita na technologickou vlastní spotřebu (spotřebu elektřiny použitou na udržení provozu výrobny).

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v části 47 platbu daně z elektřiny upravuje, naštěstí na podobné situace myslí. V §8 odst. 2 tohoto zákona je obsaženo ustanovení, že od platby daně z elektřiny je osvobozena elektřina použitá k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny (udržení schopnosti elektřinu vyrábět). Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že výrobci, kteří nemají jinou vlastní spotřebu elektřiny, než technologickou, nejsou plátci daně. Ostatní výrobci, kteří vyrobenou elektřinu použijí i na něco jiného než k udržení výroby elektřiny, plátci daně jsou, avšak výše daně se odvíjí pouze od ostatní spotřeby, nikoliv technologické. Aspoň v tomto ohledu je tedy tvrdost zákona zmírněna.

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky? 

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám