Máte nárok na podporu ode dne zaknihování akcií

26. 5. 2015 Energetické právo

Nestihli jste zaknihovat akcie od 1. července 2014 a povinně vykupující vám proto odmítá uznat nárok a vyplatit podporu za celý měsíc? Činí tak podle aktuálního rozhodnutí ERÚ neoprávněně.

ERÚ v případě klienta, kterého jsme zastupovali, rozhodl, že podpora má být vyplacena ode dne, kdy na ni klientovi opět vznikl nárok, tedy dnem přeměny akcií společnosti z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

V odůvodnění rozhodnutí ERÚ uvedl: „Bylo by naprosto absurdní, aby výrobci elektřiny, který podmínky nároku na podporu nesplňoval po část měsíce, tato podpora nenáležela. Obdobně by totiž podpora nemohla příslušet výrobcům, kteří například splnili poslední podmínku vzniku nároku až v průběhu měsíce (například kvůli tomu, že do provozu výrobnu elektřiny uvedli až v průběhu měsíce).“

Pakliže jste nestihli zaknihovat akcie do konce června 2014 a povinně vykupující vám odmítl uznat nárok na podporu za celý měsíc, můžete se svého nároku úspěšně domoci řízením před Energetickým regulačním úřadem.

Pro účely správního řízení podotýkáme, že jako navrhovatel ponesete důkazní břemeno a je tedy nutné přesvědčivě prokázat, jakým způsobem bylo zjištěno množství elektřiny vyrobené ve FVE v době od splnění podmínek pro vyplacení podpory (dne zaknihování akcií) do konce měsíce, v němž došlo k zaknihování akcií.

Potřebujete radu právníka?

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám