Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší

23. 2. 2015 Pavel Černý Právo pro životní prostředí Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice. Na základě naší žaloby označil soud postup kraje za nezákonný.

Zastupovali jsme obyvatele Radvanic a Bartovic, kde vysoké koncentrace škodlivých látek v ovzduší trvale překračují imisní limity. Obyvatelé Radvanic a Bartovic jsou tak dlouhodobě vystaveni negativním vlivům, které ohrožují jejich zdraví. Soud uznal, že tento stav je porušením práva žalobců na příznivé prostředí a na ochranu zdraví

Kompetence k vydání plánu s konkrétními opatřeními pro ochranu ovzduší pro oblast Radvanic a Bartovic, resp. celé ostravské aglomerace, přešla v průběhu projednávání žaloby na Ministerstvo životního prostředí. Z rozsudku i legislativy vyplývá, že by takový plán mělo ministerstvo bezodkladně vydat. K tomu však stále nedošlo.

Pavel Černý

Advokát, partner

Potřebujete pomoc právníka?

Postavíme se za vás, když potřebujete hájit své právo na příznivé životní prostředí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám