Co dělat, když má úřad jiný vkus než stavebník

10. 7. 2019 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Soudní spory a vyjednávání Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území

Klient se na nás obrátil v momentě, kdy mu nebylo uděleno dodatečné stavební povolení ke stavbě konstrukce, která měla sloužit k zajištění stability sochařského díla. Problémem ovšem nebyla konstrukce samotná, nýbrž dané umělecké dílo, které neodpovídalo subjektivnímu vkusu úředníků.

Socha versus krajinný ráz

Podle názoru úřadu mohla zamýšlená socha narušit krajinný ráz − i přes to, že lokalita není chráněným územím, neobsahuje významné kulturní či krajinné prvky a ani neexistuje posudek příslušného orgánu v tom smyslu, že by jedna socha mohla narušovat krajinný ráz. Proti zamítavému stanovisku jsme jako právní zástupci klienta podali odvolání a po jeho neúspěchu žalobu z důvodu nezákonného postupu.

Ve správním řízení došlo podle našeho názoru k několika pochybením ze strany orgánů, které se při vydávání zamítavého stanoviska řídily nerelevantními úvahami a posudkem, který se vyjadřoval k záležitostem, které mu nenáleží. Správní orgán pak tyto závěry zcela převzal, aniž by přidal svá vlastní stanoviska, která jsou plně v jeho kompetenci. Zamýšlené sochařské dílo bylo přitom několika odborníky potvrzeno jako umělecky hodnotné, navíc celý projekt vznikal pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

Zadání pro Frank Bold

Zjednat nápravu v řízení, které obsahovalo i zcela subjektivní hodnocení úředníků nesouvisející s podstatou problému. Po projednání Krajským soudem v Brně bylo zamítavé stanovisko úřadů zrušeno, věc vrácena k opětovnému projednání a našemu klientovi přiznána náhrada nákladů řízení.

Z rozsudku

„Orgán ochrany přírody nemá být arbitrem elegantiae a zakazovat umístění sochařských děl nezapadajících do jeho subjektivních představ o kráse a vkusu.“

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Pohledem Frank Bold:

Úředník nemůže rozhodovat podle vlastních estetických preferencí, to je jasné. Otázkou je, jak v praxi dokázat, že se tak stalo, pokud jsou formální postupy dodrženy. Jsem ráda, že se nám to v tomto případě povedlo. 

advokátka Alžbeta Rosinová

Potřebujete právníka, který se za vás postaví?

Od roku 1995 bráníme občany před nezákonnými zásahy ze strany státu. Mnohokrát jsme prokázali, že jedinec proti státu není bezbranný.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám