Řetězec úředních chyb vedl ke znehodnocení zrestituovaného pozemku

15. 7. 2019 Lukáš Prnka Petr Kocmánek Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Naše klientka získala v roce 2003 v restituci pozemek a plánovala na něm postavit dům. Ještě před převodem na katastrálním úřadu raději ověřovala, zda pozemek netrpí právními vadami, ale byla ujištěna, že nikoli. Dokonce jí bylo sděleno, že budoucí územní plán s ním počítá jako se stavebním, a že by na něm tedy mohl v budoucnu stát i rodinný dům. Na doporučení úředníků nechala během dalšího roku připojit elektřinu, přikoupila příjezdovou cestu a vyčkávala schválení nového územního plánu.

Nekompletní informace a nový územní plán

Postupně se však dozvídala, že informace, které dostala od katastrálního a stavebního úřadu, nebyly úplné a pravdivé. Úřady jí například nebyly schopny sdělit, že přes její pozemek vede vodovod. Poslední kapkou pak byla nová klasifikace jejího pozemku jako zemědělské půdy. Tím jeho hodnota ze dne na den klesla na třetinu a klientka se po více než deseti letech mohla rozloučit nejen s plánem na jakoukoli stavbu, ale i s případným prodejem nemovitosti za původní cenu.

Křivda způsobená dřívější konfiskací nejenže nebyla restitucí napravena, ale dále se prohloubila. Klientka se proto rozhodla obrátit na naši advokátní kancelář a obec žalovat.

Zadání pro Frank Bold

Nechat soudně přezkoumat územní plán a zrušit část, která vymezuje pozemky klientky. Apelovali jsme jednak na nezákonnost, jednak na neproporcionalitu rozhodnutí, přičemž krajský soud dal za pravdu oběma bodům žaloby: příslušnou část územního plánu zrušil, protože nenalezl odůvodnění spravedlivosti míry omezení práv naší klientky.

Lukáš Prnka

Advokát

Petr Kocmánek

Právník

Pohledem Frank Bold:

„Klientka po celou dobu usilovala o smírné řešení sporu, kdy soudní napadení územného plánu byla poslední možnost, jak alespoň částečně ochránit hodnotu restituavoného majetku. Přestože se tomoto kroku chtěla vyvarovat, ve výsledku nám nezbyla jiná možnost, jelikož veškerá předchozí jednání nevedla k vyřeřešení vzniklé situace. Jsme proto rádi, že nám dal soud za pravdu a územní plán v této části zrušil.“ 

Lukáš Prnka

Potřebujete právníka, který se za vás postaví?

Od roku 1995 bráníme občany před nezákonnými zásahy ze strany státu. Mnohokrát jsme prokázali, že jedinec proti státu není bezbranný.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám