Bývalé JZD dostane novou tvář, územní plán u soudu obhájen

11. 7. 2019 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Stavební právo a územní plánování Územní plánování Soudní spory a vyjednávání

Zastupovali jsme obec ve Středočeském kraji, která se pomocí nového územního plánu pokusila dát nový život rozsáhlému zanedbanému areálu bývalého JZD. Územní plán však napadl jeden z majitelů budov v tomto areálu na základě domněnky, že plán nezákonně omezuje jeho vlastnická práva.

Kompromis pro obnovu

Jádrem sporu byl koeficient zastavění, který obec určila jako kompromis mezi tím, co požadoval orgán památkové péče a orgán ochrany přírody a krajiny (odstranit všechny stavby) a tím, co požadovali vlastníci dotčených pozemků. Výsledkem mělo být zachování stávající míry zastavění 20 %, které umožňuje rekonstrukci chátrajících staveb nebo jejich nahrazení novými. Naopak neumožňuje, aby se v území nové stavělo a vlastníci zároveň nechávali zanedbané budovy JZD dále chátrat. Obec v tom postupovala přesně tak, jak je vhodné u ploch určených ke změně využití. Bylo však nutné to dokázat u soudu.

Zadání pro Frank Bold:

Obhájit napadený územní plán a dokázat, že obec při vyvažování zájmů jednotlivých stran skutečně zvolila vhodné řešení a nezkrátila žalobce bezdůvodně na jeho právech. To se podařilo. Soud zamítl žalobu ve všech bodech a postup obce uznal jako opodstatněný a logický.

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Pohledem Frank Bold:

Určovat, jaké území v obci má být jak využito a zastavěno, to je z podstaty věci konfliktní práce. Nikdy nebudou spokojeni všichni. Nesouhlas jednoho vlastníka nic nemění na tom, že obce v tomto případě odvedla opravdu dobrou práci. 

advokátka Alžbeta Rosinová

Pracujeme s obcemi na tom, aby jejich územní plány byly kvalitní a obstály v případném soudním přezkumu. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám