Judikát: náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci

9. 10. 2014 Pavel Černý Obrana před nezákonným postupem státu Soudní spory a vyjednávání

Ústavní soud nedávno rozhodl, že žalobce nemusí dokazovat přesnou výši škody, která mu vznikla kvůli nezákonnému rozhodnutí či nesprávnému úřednímu postupu. Pokud tedy například správní nebo soudní řízení trvá příliš dlouho a poškozený tak kupříkladu nemohl zahájit podnikání, čímž přišel o zisk, nebo jeho dlužník mezitím přišel o všechen majetek, postačí prokázat, že mu tím vznikla škoda. Jestliže není možné přesně určit a prokázat výši škody, musí náhradu stanovit soud podle spravedlivého uvážení.

Nesprávným úředním postupem může být například:

  • nečinnost státního orgánu (nevydání rozhodnutí)
  • vydání rozhodnutí po stanovené lhůtě (průtahy)
  • nezákonné jednání Policie či různých kontrolních orgánů

Plné znění judikátu si můžete přečíst na stránkách Ústavního soudu.

Přečtěte si náš článek, jak vymáhat náhradu škody za nesprávný postup státu.

Pavel Černý

Advokát, partner

Potřebujete radu právníka?

Od roku 1995 bráníme občany před nezákonným postupem státu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám