Úspěch ve sporu o přístup k informacím městské nemocnice

4. 6. 2019 Kristýna Ryšavá Soudní spory a vyjednávání

Městská nemocnice se pro účel infožádosti nepovažovala za veřejnou instituci. U soudu jsme našemu klientovi pomohli prokázat opak.

Náš klient požádal boskovickou městskou nemocnici o výsledky provedeného auditu jejího hospodaření. Nemocnice však jeho žádost odmítla s tím, že není povinným veřejným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Trvala na svém, i když se náš klient proti zamítnutí odvolal s patřičnými odkazy na judikaturu Ústavního soudu, podle níž byla argumentace nemocnice mylná. Tvrdila, že informační zákon je v daném bodě nejasný a uvedenou judikaturu tak nelze jednoduše aplikovat na všechny veřejné instituce shodně.

Jedním z významných argumentů byl fakt, že nemocnice funguje jako soukromoprávní obchodní společnost (konkrétně společnost s ručením omezeným), avšak se 100 % majetkovou účastí města.

Zadání pro Frank Bold

Dokázat u soudu, že nemocnice má povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To se nám podařilo. Náš klient se dočkal vydání požadovaných dokumentů i záruky, že v případných budoucích infožádostech motivovaných občanskou kontrolou veřejné správy je nemocnice povinna občanům vyhovět.

Případ pohledem soudu

Soud dal nám i našemu klientovi za pravdu, když souhlasil s tím, že existující judikaturu lze analogicky aplikovat a že nemocnice povinnost dle informačního zákona má, neboť je ze 100 % ovládána veřejnou správou a nepochybně poskytují služby ve veřejném zájmu.

Pohledem Frank Bold

„Kdyby se organizace zřízené státem, krajem či městem (a s jejich majoritní majetkovou účastí) považovaly za zproštěné povinností dle informačního zákona jen na základě své soukromoprávní formy (s.r.o.), zřejmě by se brzy jednalo o tradiční způsob, jak informační zákon elegantně obejít. Jsme rádi, že se nám tomu v tomto případě podařilo zabránit.“

Kristýna Ryšavá, právnička

Potřebujete právníka, který se za vás postaví?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám