NOZ | záruční doba

23. 9. 2014 Právo pro podnikání

Pakliže prodejce označí délku záruky na obalu, ve smlouvě nebo v záručním listě pokaždé jinak (což se v praxi docela běžně stává), zahrajte si následující logickou hru, abyste zjistili, která z nich podle NOZ platí.

  • Pokud je ve smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu, platí záruční doba ve smlouvě – proto je nutné nespoléhat jen na označení zboží, ale řádně si zkontrolovat i smluvní podmínky.

  • Pokud je ke zboží přiložen záruční list a doba na něm uvedená je delší než doba sjednaná nebo uvedená na obalu, platí záruční doba v záručním listu. V případě, že by byla kratší než doba sjednána ve smlouvě, platí smluvní záruční doba. 

  • Záruční doba uvedená na obalu má tak přednost pouze v případě, že je delší než záruční doba v záručním listě a smlouva žádnou délku záruční doby neupravuje.

Pozor na záruku! Doporučujeme si ji výslovně vymínit.

Důvodem je zejména skutečnost, že nadále panují pochybnosti o tom, zda zákon skutečně převzal dvouletou záruční dobu pro spotřební zboží, která předtím byla upravena v původním občanském zákoníku. 

Mikuláš Vargic, Frank Bold

 

Potřebujete radu právníka?

Zkracujeme vzdálenost od inovativního nápadu k realizaci. Poskytujeme podporu při všech obchodních transakcích.

Obraťte se na nás

Související články

NOZ | odpovědnost za vady

22. September 2014, 15:53

Ozvěte se nám