Pokutě od Státní energetické inspekce se lze bránit

28. 4. 2014 Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Spory v energetice

Státní energetická inspekce (SEI) uložila našemu klientovi, provozovateli fotovoltaické elektrárny, pětimilionovou pokutu za údajné nesplnění podmínek pro nárok na podporu výroby elektřiny z OZE. Odvolací orgán uznal naše argumenty a zrušil pokutu.

Předmětem sporu bylo určení dne uvedení výrobny do provozu. Podle závěru SEI byl provozovatel povinen mít instalované měřidlo a fakticky dodávat elektřinu do sítě. Tento názor však nebyl podepřen účinnou právní úpravou a ani Energetický regulační úřad takovou podmínku nestanovil. Jediné podmínky pro přiznání nároku na podporu, které náš klient musel splnit, byly pravomocná licence na výrobu elektřiny a první paralelní připojení. 

Odvolací orgán tuto argumentaci přijal a také uvedl, že nesoulad podmínek vydávaných orgánem ústřední státní správy a často doplňovaných právně nezávaznými výkladovými stanovisky, nemůže být dáván k tíži kontrolovaných osob.

Potřebujete radu právníka tykající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám