Stížnost na amnestii podána – jak bude soud postupovat?

2. 4. 2014 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání Obrana před nezákonným postupem státu

Minulý týden jsme jménem našeho klienta podali stížnost na Klausovu amnestii k Evropskému soudu pro lidská práva (Soud). Výsledek však bude znám až na konci poměrně dlouhého procesu. Může trvat až rok, než se naším případem Soud vůbec začne zabývat. Navíc se při rozhodování nemůže opřít o ustálenou judikaturu

Soud již u několika amnestií posuzoval, zda jsou v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Případem podobným našemu, kde je namítáno porušení práva na ochranu majetku a práva na spravedlivý proces v důsledku amnestie se však Soud dle našich zjištění dosud nezabýval. Stejně tak ještě neřešil amnestii vyhlášenou prezidentem, nikoliv zákonem.

Pavel Černý

Advokát, partner

Potřebujete radu právníka?

Od roku 1995 bráníme občany před nezákonným postupem státu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám