Katastr nemovitostí podle NOZ

18. 3. 2014 Sandra Podskalská Stavební právo a územní plánování Umístění a povolení investičního záměru v území Prodej nebo koupě nemovitosti

Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb.

Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí. To má vliv i na řízení o vkladu do katastru, nyní se mnohem více než dříve dbá na informování vlastníků nemovitostí z důvodu ochrany před podvodným jednáním.

Došlo také k zavedení sledování doby podání návrhu na zápis práva do katastru nejen na den, ale i hodinu a minutu. V praxi tak dojde k širšímu uplatnění zásady priority. Dále se sjednocuje způsob zápisu všech>věcných práv> bez ohledu na způsob vzniku. Vkladem přitom nebudou zapisována jen věcná práva, ale i může být takto do katastru zapsán i nájem a pacht. Do činnosti katastrálních úřadů se rovněž promítne nová zásada občanského zákoníku, podle níž strong>se stavby stanou součástí pozemku.

Přečtěte si celý článek.  

Doporučení pro praxi

Za nejpodstatnější změnu považujeme důsledné přiklonění se k zásadě materiální publicity, která posílí právní jistotu osob jednajících v důvěře v pravdivost údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Na druhou stranu tato zásada bude klást nároky na vlastníky. Ti by měli zajistit, že stav zapsaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti, a rozporovali případné změny, které by měly být učiněny na základě zfalšovaných listin. Stejně tak účastníci právních jednání by měli ověřit aktuální stav zápisu v katastru nemovitostí v den podpisu smluv a s návrhem na vklad práva nijak neotálet.

Ozvěte se nám