Předsmluvní odpovědnost dle nového občanského zákoníku

10. 2. 2014 Právo pro podnikání

Nový občanský zákoník rozšiřuje podstatným způsobem odpovědnost za jednání před samotným uzavřením smlouvy.
Tato tzv. předsmluvní odpovědnost zahrnuje:

  • zákaz jednání „na oko“, tedy jednání o uzavření smlouvy, které strana nemyslí vážně
  • vzájemné informační povinnosti 
  • ochranu poskytnutých důvěrných informací
  • důsledky bezdůvodného přerušení jednání o uzavření smlouvy

Důsledkem širšího pojetí smluvní svobody v novém zákoníku je, že smlouva může být uzavřena, i když by to předpisy platné do 31. prosince 2013 neumožňovaly. Ze všech těchto důvodů je zapotřebí, aby podnikatelé věnovali jednání o uzavření smlouvy větší pozornost, než doposud.

Přečtěte si celý článek o předsmluvní odpovědnosti, který vyšel na serveru TZB info.

Naše doporučení

Nový občanský zákoník podstatným způsobem rozšiřuje svobodu dohodnout se na obsahu a formě smlouvy a umožňuje více způsobů uzavření smlouvy. To na druhé straně zvyšuje požadavky na odpovědné a zákona znalé jednání. Proto lze jen doporučit, aby pokud možno veškerá jednání směřující k uzavření smluv byla zaznamenána v písemné formě, ať již jako archiv vzájemné předsmluvní komunikace, či jako zápisy z jednání. 

Potřebujete radu právníka?

Provedeme vás právními kroky od založení firmy či konsorcia až po vyladění produktu nebo expanzi na další trhy. 

Obraťte se na nás

Související články

Odstoupení od smlouvy

5. October 2015, 23:01 Kristýna Delmar

Katastr nemovitostí podle NOZ

18. March 2014, 10:47 Sandra Podskalská

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ

25. July 2016, 11:18 Kristýna Ryšavá

Společná odpovědnost za vady stavby - nový občanský zákoník

19. February 2014, 07:26

NOZ | odpovědnost za vady

22. September 2014, 15:53

NOZ | záruční doba

23. September 2014, 14:54

Ozvěte se nám