Odpovědnost za vady díla - nový občanský zákoník

27. 1. 2014 Anna Francová Právo pro podnikání Stavební právo a územní plánování

Nový občanský zákoník přináší v tomto roce řadu změn. V sérii článků pro server TZB info pro vás proto připravujeme téma smlouvy o dílo.

V dalším článku jsme se věnovali tématu odpovědnosti za vady díla.

Článek popisuje aspekty vad zakládajících odpovědnost zhotovitele, jejich oznamování, nároků z nich plynoucích a specifika reklamace staveb. Zásadní novinkou, kterou přináší NOZ, je například stanovení momentu dokončení díla. Nová specifická pravidla platí i pro uplatňování vad stavby - objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady.

Naše doporučení

NOZ, obdobně jako dosavadní právní úprava, nabízí širokou škálu možností upravit si vzájemné vztahy odlišně od znění zákona. Smluvní strany si tak mohou ve smlouvě individualizovat např. definici momentu dokončení díla, kvalifikaci podstatných a nepodstatných vad, přesný harmonogram uplatnění práv z vady díla atp. Do značné míry lze touto cestou eliminovat nejasnosti při realizaci smlouvy a napomoci tak dobrým vztahům se smluvním partnerem.

Z pohledu praktických dopadů nové právní úpravy lze zejména doporučit, aby objednatelé dostatečně přesně vymezili ve smlouvě účel díla. Vyvarují se tak situace, kdy jim zhotovitel dodá dílo, které nemohou prakticky použít, přesto jej však musí převzít se všemi riziky a možnými náklady s jeho dalším obhospodařováním.

Objednatelé by také měli věnovat dílu a jeho vlastnostem patřičnou pozornost při jeho převzetí a řádně zkontrolovat, jestli nevykazuje vady a tyto vady bezodkladně vytknout. U významnějších děl lze také doporučit, aby si objednatelé přesně evidovali den zjištění vady a den jejího oznámení zhotoviteli.

Anna Francová

Advokátka

Potřebujete radu právníka ohledně odpovědnosti za vady díla?

Při nákupu, prodeji nebo pronájmu nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí. Posuzujeme právní stav nemovitostí a důsledky případných právních vad. Sestavujeme kupní, zástavní a další smlouvy, případně za klienty převezmeme komunikaci s katastrálním úřadem.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám