Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

23. 1. 2019 Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Soudní spory a vyjednávání Spory v energetice

Dovedli jsme do úspěšného konce další ze sporů výrobce energie a Státní energetické inspekce (SEI) o datum uvedení elektrárny do provozu.

Podstata sporu

Ve sporu jsme zastupovali provozovatele fotovoltaické elektrárny (FVE) uvedené do provozu v roce 2009, avšak osazené měřícím zařízením až na začátku roku 2010. Podobně jako u řady podobných sporů bylo právě zpožděné osazení elektroměrem důvodem pokuty ze strany Státní energetické inspekce a snížení podpory na úroveň odpovídající cenovému rozhodnutí pro rok 2010. Toto rozhodnutí SEI jsme napadli u soudu a nyní máme v ruce příznivý rozsudek: pokuta se ruší a elektrárna může i opět pobírat podporu ve výši stanovené pro výrobny uvedené do provozu v roce 2009.

Podstata sporu spočívala v rozdílném výkladu okamžiku uvedení elektrárny do provozu, kdy SEI vykládala cenová rozhodnutí ERÚ tak, že výrobna může být uvedena do provozu až po tzv. uplatnění nároku na podporu. Elektřina se uplatňuje primárně na naměřenou elektřinu, z čehož dovozovala SEI, že před osazením výrobny měřícím zařízením nemůže dojít k uvedení výrobny do provozu. Okamžik uvedení do provozu je přitom rozhodující pro výši podpory.

Aktuální pohled soudů na věc

Výklad SEI byl již v březnu 2018 překonán rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci DETOA Albrechtice, kde se soud v zásadě přiklonil k výkladu pojmu uvedení výrobny do provozu tak, jak jej prezentoval ERÚ v rámci svého stanoviska z října 2010. Nyní správní soudy dospěly k závěru, že stejný výklad pojmu uvedení výrobny do provozu se aplikuje také na výrobny, které byly uváděny do provozu v roce 2009, tj. před vydáním sjednocujícího stanoviska ERÚ.

 

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas. Text upravila Kristýna Špačková.

„Jsme rádi, že se nám podařilo přesvědčit soud, že v takových situací nelze provozovatele FVE trestat a rozhodnutí inspekce má být zrušeno.“

Filip Nečas, advokát

Potřebujete právníka?

Zastupujeme výrobce energie před SEI a ERÚ. Staráme se o kompletní právní agendu desítkám podnikatelů v energetice.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám