Stavba - úprava smluvních vztahů dle nového občanského zákoníku

26. 11. 2013 Stavební právo a územní plánování Prodej nebo koupě nemovitosti

Nový občanský zákoník přináší zásadní změny v uzavírání smluv, kdy je předmětem smlouvy o dílo stavba. Vzorem pro novou právní úpravu smlouvy o dílo byl stávající obchodní zákoník. Přesto je třeba upozornit na některé zásadní odlišnosti, které NOZ přináší.

Změny se dotknou například vlastnického práva na stavbu - stavba bude součástí pozemku a nebude tak ve vlastnictví zhotovitele.

Nový občanský zákoník však přináší i nejasnosti. Odpovědnost za škody totiž připadá zhotoviteli a dostává se tak do rozporu s ustanovením, že stavbu již v té chvíli vlastní majitel pozemku.

Další změny a tipy, na co si ve smlouvě o dílo týkající se stavby dát pozor najdete v našem článku na serveru TZB info.

Naše doporučení

Doporučujeme především dávat si pozor na znění smlouvy, které se odchyluje od textu zákona

Je třeba také dávat pozor na ukončení předsmluvních jednání. Nový občanský zákoník zavádí nový druh právní odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku bezdůvodného ukončení předsmluvních jednání, pokud je vysoce pravděpodobné, že by k uzavření smlouvy jinak došlo.

V neposlední řadě je důležité ve smlouvě sjednat zcela jednoznačný a určitý způsob určení ceny. U rozpočtu je nutné určit jeho závaznost a případné výhrady. 

Potřebujete radu právníka ohledně stavebního práva?

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů a získáme pro vás nenapadnutelné povolení stavby, veřejnoprávní smlouvu nebo změnu územního plánu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám