Ukončení provozní podpory pro nové výrobny elektřiny z OZE

Poslední novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie přinesla rovněž očekávané ukončení provozní podpory nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výrobny, uvedené do provozu po 1. lednu 2014 tedy nebudou mít nárok na vyplácení výkupních cen či zelených bonusů.

Z tohoto obecného pravidla zná zákon několik výjimek:

  1. Ukončení podpory se vůbec netýká malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW. Ty mohou být uváděny do provozu i po 1.1. 2014 a vznikne jim nárok na výkupní ceny či zelené bonusy bez dalších omezovacích podmínek.
  2. V případě výroben elektrické energie z větru, využitím geotermální ho tepla a energie biomasy platí přechodné ustanovení, podle nějž vznikne nárok na výkupní ceny a zelené bonusy těm, kteří uvedou výrobnu do provozu do 31.12. 2015.

Musí ovšem splnit tyto podmínky:

  • být ke dni 2.10. 2013 držiteli autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo
  • být ke dni 2.10. 2013 držiteli stavebního povolení pro výstavbu výrobny elektřiny, pokud se jedná o výrobnu s výkonem do 100 kW, která nepodléhá povinnosti mít autorizaci MPO.

Postupně se tedy ukončuje tzv. provozní podpora obnovitelných zdrojů energie, doposud vyplácená ve formě zelených bonusů a výkupních cen. Je otázkou, co bude následovat. Česká republika nemůže obnovitelné zdroje energie zcela opomíjet, pokud se nerozhodla naprosto ignorovat závazky vůči Evropské unii. Nejde zdaleka jen o povinnost dosáhnout určitého podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vedle toho existují závazky týkající se spotřeby energie v budovách, kterých nelze dosáhnout bez instalace zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V této chvíli však bohužel není na stole žádný mechanismus, který by výkupní ceny a zelené bonusy k 1.1. 2014 nahradil. Net-metering a další mechanismy nefinanční podpory zatím neopustili slidy powerpointových prezentací z nejrůznější seminářů a konferencí a nevtělily se ještě do žádného návrhu právního předpisu.

Potřebujete radu právníka?

Pomůžeme vám s orientací ve spleti ekologických právních předpisů. Poskytneme vám specializované právní služby přímo pro potřeby environmentálního podnikání.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.