Solární odvod pokračuje, podpora končí

5. 8. 2013 Energetické právo

Vláda České republiky na svém včerejším jednání schválila návrh novely č. 165/2012 Sb., zákona o podporovaných zdrojích. Do něj na poslední chvíli zahrnula i pokračování solární daně (solárního odvodu). Podle Vlády by mělo pokračovat vybírání solární daně, ale tato povinnost bude platit pouze pro fotovoltaické elektrárny, uvedené do provozu v roce 2010. Sazba solárního odvodu se snižuje na 10 %. Zatím není jasné, zda bude výběr odvodu nějak časově omezen, nebo bude srážen po celou dobu životnosti elektrárny.

Nové fotovoltaické elekrárny budou bez podpory

Další podpora pro nové fotovoltaické elektrárny, uvedené do provozu po 1. lednu 2014 se zcela zastavuje, a to bez ohledu na velikost jejich instalovaného výkonu. To platí i pro všechny ostatní obnovitelné zdroje energie, s výjimkou větrných, vodních a biomasových elektráren, které získají před účinností této novely zákona stavební povolení a budou stavebně dokončeny 31. prosince 2014.

Vláda tedy splnila své hrozby, že zastaví zcela další podporu pro OZE. Budeme sledovat, jak se k věci postaví v dalších fázích schvalování novely poslanci.

Více informací si můžete přečíst na stránkách vlády České republiky.

Potřebujete radu právníka?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám