Nový kolektivní systém pro recyklaci solárních panelů

1. 7. 2013 Energetické právo

Pro provozovatele fotovoltaických elektráren, kteří stále ještě nestihli uzavřít smlouvu s kolektivním systémem o recyklaci solárních panelů, máme novinku: koncem června získal oprávnění od Ministerstva životního prostředí další kolektivní systém - náš partner, společnost PV Recovery, s.r.o.

Tento kolektivní systém se zaměřuje výhradně na recyklaci solárních panelů, nezabývá se likvidací a recyklací žádného jiného druhu odpadu. PV Recovery je tak prvním kolektivním systémem s původem v sektoru fotovoltaiky. Systém byl založen samotnými fotovoltaiky, obchodníkem s elektřinou a dodavatelem FVE, a to s jedinou motivací – minimalizovat dopady příslušné legislativy na provozovatele a dodavatele FVE, provozovat kolektivní systém s minimálními náklady a po recyklaci panelů vrátit maximum prostředků zpět plátcům recyklačního poplatku. 

Advokátní kancelář Šikola a partneři poskytla kompletní právní zajištění vzniku nového kolektivního systému a nadále s PV Recovery spolupracuje.

Více informací k povinnosti uzavřít smlouvu s kolektivním systémem naleznete v článku o novele vyhlášky o recyklaci solárních panelů.

Potřebujete radu právníka?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám