Byl vám neoprávněně stržen solární odvod?

26. 1. 2013 Energetické právo

Obracejí se na nás majitelé solárních elektráren s výkonem do 30 kW umístěných mimo střešní konstrukci nebo obvodovou zeď jedné budovy s tím, že jim distribuční společnost strhávala solární odvod až do konce roku 2012.

Již v září 2012 jsme informovali, že takový postup je od 30. 5. 2012 nezákonný, neboť od tohoto data jsou od solárního odvodu osvobozeny FVE do 30 kW bez dalších podmínek.

Distribuční společnosti svůj postup zaštiťují stanoviskem Generálního finančního ředitelství, které je ovšem mylné.

Nemáme pochyb o tom, že v uvedených případech distribuční společnosti neměly oprávnění solární odvod srazit. Z tohoto závěru pak plyne, že majitelé postižených FVE mají nárok na vrácení neoprávněně strženého solárního odvodu.

Naše advokátní kancelář je připravena postiženým majitelům solárních elektráren poskytnout pomoc při uplatnění jejich nároku na vrácení zaplaceného solárního odvodu a získat pro ně zpět stržené peníze. 

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám