Jak fungují smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery a co od nich čekat

25. 7. 2018 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Stavební právo a územní plánování Spolupráce obce s developerem Umístění a povolení investičního záměru v území

Alžbeta Rosinová v rozhovoru pro časopis PRO města a obce vysvětluje, jak fungují smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery, kteří k realizaci svého záměru potřebují změnu územního plánu, a tedy součinnost obce. Obec může spolupracovat, ale jen do jisté míry:

„Typickým závazkem ve smlouvách s developery bývá, že obec se zavazuje poskytnout veškerou součinnost v rámci samostatné působnosti. Do ní patří třeba udělení souhlasu účastníka řízení pro účely územního nebo stavebního řízení. Ale obec se už nemůže zavázat k tomu, že nějaké správní řízení urychlí, protože by to bylo zasahování do působnosti orgánů státní správy," ilustruje Alžbeta Rosinová limity dohody, kterých si obě strany musí být vědomy.

„V naší praxi jsme se už setkali s případem, kdy se obec zavázala, že pro účely územního řízení vystaví souhlas s projektem stavebníka. To udělala, stavebník získal územní rozhodnutí, ale potom nestihl zažádat včas o stavební povolení. Územní rozhodnutí propadlo a stavebník se stejnou projektovou dokumentací žádal o územní rozhodnutí znovu. Ale v obci se mezitím změnila politická reprezentace a noví zastupitelé už projekt podpořit nechtěli. Dovodili jsme, že závazek zanikl jeho splněním ze strany obce. Ta už souhlas jednou poskytla a dál nebyla ničím vázána, aby ho po letech poskytla znovu. Vždycky to ale nemusí být tak jednoznačné, a je proto vhodné ve smlouvě stanovit, jak dlouho závazky platí." 

Rozhovor ke stažení      Více o naší práci pro obce a stavebníky

 

 

 

Alžbeta Nemeškalová Rosinová

Advokátka, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka?

Navrhujeme a pomáháme dojednat smlouvy o spolupráci mezi obcemi a developery při umísťování záměru do území a změně územního plánu.

Smlouva umožňuje oběma stranám dohodnout se na podobě záměru přijatelné pro obec a její občany, podpoře záměru ze strany obce a podíl investora na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám