Podpora výroby tepla v bioplynových stanicích podle nového zákona

O novém zákoně o podporovaných zdrojích, který přinese zcela nové podmínky podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie, stále není definitivně rozhodnuto. V současné době se čeká, zda Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta. Protože se všeobecně očekává, že k přehlasování prezidentova veta dojde, je možné se pomalu začít připravovat na změny, které zákon přinese. 

Jednou z výrazných novinek zákona je úprava podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Zákonodárce od tohoto opatření očekává, že dojde k celkové úspoře nákladů na dosažení žádoucího podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, protože podpora výroby tepla je podstatně nižší než výroba elektřiny. Teplo má být podle nového zákona podporováno podobným způsobem jako je výroba elektřiny - prostřednictvím zelených bonusů na teplo.

Vedle toho zákon dále nově upravuje podmínky výroby energie v bioplynových stanicích. Stanoví, že elektřina z bioplynových stanic bude podporována pouze tehdy, jestliže bude v kombinované výrobě produkováno rovněž teplo. V této souvislosti je takzvaně "na stole" otázka, zda se podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů bude vztahovat rovněž na výrobu z kombinované výroby v bioplynových stanicích.  Tedy zda může provozovatel bioplynové stanice čerpat zároveň podporu na vyrobenou elektřinu i teplo.

Nový zákon se k situaci, kdy by mělo dojít k souběhu podpory elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů vyjadřuje v § 24 odst. 6 písm a). Podle tohoto ustanovení je podpora pro vyrobené teplo v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny omezena na zdroje s instalovaným výkonem do 7,5 MWe. To je výkon, kterého drtivá většina bioplynových stanic nikdy nedosáhne. Pro ně tedy platí, že  souběh podpory tepla a elektřiny je možný. Jiné omezení souběhu podpor zákon neobsahuje, a to ani v části, které se týká speciálně bioplynových stanic.

Na podporu tohoto závěru je možné vyjít i z obecných ustanovení zákona, upravujících podmínky podpory výroby tepla z OZE. Jediným omezením  podpory, která je zákonem předepsána je, že se musí jednat o teplo vyrobené z obnovitelného zdroje (§23 odst. 1 zákona). Co je považováno za obnovitelný zdroj pak vyplývá z § 2 písm. a) zákona. V něm je výslovně uvedeno, že mezi obnovitelné zdroje patří  i výroba energie z bioplynu. Je tedy možné dojít k jednoznačnému závěru, že zákon umožňuje i podporu výroby tepla spalováním bioplynu, pokud je toto médium dodáváno do soustavy zásobování teplem, a že se jedná o výrobnu s celkovým instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MWe. Takové bioplynové stanice mohou čerpat zelený bonus či výkupní ceny na vyrobenou elektřinu a nově i zelený bonus na vyrobené teplo. Zbývá už jen dodat, že pokud Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta, začne být podpora pro teplo z obnovitelných zdrojů poskytována od 1.1. 2013.

Mgr. Pavel Doucha

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.