Soud zrušil ZÚR Karlovarského kraje kvůli nezákonné regulaci větrníků

2. 4. 2012 Jiří Nezhyba Právo pro životní prostředí Energetické právo Stavební právo a územní plánování

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část Zásad územního rozvoje (ZÚR) Karlovarského kraje, které radikálně regulovaly výstavbu větrných elektráren. Soudci vyhověli návrhu naší advokátní kanceláře zastupující obec Nový Kostel na Chebsku. Naše advokátní kancelář tak při rušení nezákonné regulace větrných elektráren v zásadách uspěla před NSS již počtvrté.

„Zásady jako jakýsi krajský územní plán připouštěly výstavbu větrníků ve zcela zanedbatelné části kraje a navíc pouze výjimečně. Elektrárny by tak podle zásad mohly vyrůst možná jen na několika málo čtverečních kilometrech v kraji, anebo vůbec. Soud proto vyhověl našemu návrhu v plném rozsahu a napadenou část zásad zrušil,“ uvedl právník Frank Bold Jiří Nezhyba, jenž zastupoval žalobce, kteří na svém území připravovali projekt větrných elektráren. „Namítali jsme, že Karlovarské ZÚR zasahovaly do ústavně garantovaných práv obcí na samosprávu a do vlastnického práva vlastníků pozemků, a byly proto v rozporu se zákonem. Odůvodnění verdiktu nám však nebylo doposud doručeno,“ dodal právník. (1)

Jedná se již o čtvrtý zásah Nejvyššího správního soudu do regulace větrné energetiky v zásadách územního rozvoje krajů ČR ve prospěch postižených obcí. „Naší kanceláři se žalobou u NSS podařilo zrušit také ZÚR Vysočiny, Plzeňského kraje a část ZÚR Moravskoslezského kraje, které značně bránily budování větrných elektráren na jejich území,“ dodal právník.


Poznámky
(1) Ve zrušené části zásad konkrétně stálo, že větrné elektrárny dostanou zelenou "pouze výjimečně". "Rozvoj větrných elektráren v Karlovarském kraji je nezbytné koordinovat a podřídit prioritním cílům kraje - zejména ochraně krajinného rázu, rozvoji lázeňství a ochraně přírody," stálo v dokumentu. Vysokou větrnou elektrárnu s nosným sloupem nad 35 metrů zásady označovaly za stavbu nadmístního významu. Elektrárny mohly např. potenciálně vyrůst ve vzdálenosti nejméně jednoho kilometru od zastavěných území.
Rozsudek lze vyhledat na úřední desce soudu: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0007_8Ao__110_20120402034413_prevedeno.pdf

Jiří Nezhyba

Vedoucí advokát, partner

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám