Články

Šedá voda pomůže bojovat se suchem a sníží náklady

27. 11. 2020, 17:22 Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Dlouhodobé sucho je velkým tématem poslední doby, které má velké dopady na život lidí. Od zemědělství a lesnictví, přes vysychající studny, po problémy se suchem v krajině. Řešení dopadů sucha pak často vyžadují velké investice a významné druhotné náklady.

Energetické společenství: Recept na levnější a udržitelnou energii nejen pro obce

25. 11. 2020, 19:27 Anna Francová Martin Maňák Energetické právo

O snaze decentralizovat českou energetiku se v poslední době mluví čím dál tím více. Jednou z možností, jak jí dosáhnout, je samostatná výroba elektřiny prostřednictvím energetického společenství či komunity. Jejich podoba je v praxi velmi rozmanitá. Mohou vznikat na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí, panelových sídlišť I celý měst a obcí. Věnují se také řadě různých činností na energetickém trhu - od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě

Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

19. 11. 2020, 09:23 Jiří Nezhyba Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Připravovaný nový stavební zákon má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela stavebního zákona. Jaké změny přináší zákon, který bude účinný již od 1. 1. 2021? 

Co přinese novela zákona o obchodních korporacích?

18. 11. 2020, 10:42 Petr Kocmánek Právo pro podnikání

Jasnější úpravu v některých sporných situacích a nové možnosti pro podnikatele zavede tzv. “velká” novela zákona o obchodních korporacích. Platit začne 1.1. 2021 a zavede několik nových pravidel, kterým by měl každý podnikatel věnovat pozornost.

Jak na home office? Rady pro zaměstnavatele

16. 11. 2020, 10:32 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Vzhledem k aktuálnímu šíření koronaviru, je v zájmu zaměstnavatele minimalizovat riziko přenosu onemocnění mezi zaměstnanci, například zavedením home office, pokud to povaha práce dovoluje. I to má ale svá pravidla. Souhrn těch nejdůležitějších najdete v tomto článku.

Jak překlenout krizi? Tipy pro podnikatele z pracovního práva

12. 11. 2020, 15:27 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Vzhledem k aktuálním opatřením hledají mnozí podnikatelé různé způsoby jak snížit své náklady, včetně těch personálních. Přinášíme proto některé z možností, které můžete využít.

Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

10. 11. 2020, 13:19 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Vzhledem k vývoji nového stavebního zákona, který bude v příštích měsících projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny, je nyní vhodné zaměřit se na jeho komplexní pozměňovací návrh, který by napravil některé jeho nedostatky. Připravili jsme návrhy změn v následujících dvou oblastech: Transparentnost a ochrana veřejných zájmů a Pravomoci obcí v oblasti územního plánování.

Nový stavební zákon projednávají poslanci: Jaké jsou jeho pozitivní a negativní aspekty

6. 11. 2020, 15:04 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákon začala v projednávat  Poslanecká sněmovna. Na mimořádné schůzi 5. listopadu rozhodla, že se návrhem budou dále zabývat hospodářský výbory, výbor pro veřejnou správu a ústavně právní výbor.  Než se návrh posune do druhého čtení, které by mělo proběhnout v únoru 2021, mohou poslanci k návrhu podávat pozměňovací návrhy.

Ozvěte se nám